اسپوتنیک / دولت "سوئیس" فضایی به نام پنجره کودک را در خیابان های این کشور تعبیه کرده است تا مادرانی که توانایی نگهداری از فرزندان خود را ندارند، آنها را درون این جعبه ها قرار دهند و به دست دولت بسپارند تا او از آنها نگهداری کند. جالب است که در این شرایط، والدین تا ۱ سال حق پشیمانی و باز پس گرفتن فرزند خود را دارند.
عده ای از کاربران معتقدند که دولت این کشور بهتر بود تا از مادران حمایت بیشتری می کرد تا از فرزندان خود مراقبت کنند نه اینکه فضا را برای سر راه گذاشتن نوزادان خود هموار کند. به گفته این دسته از کاربران، حتی تصور اینکه نوزاد خود را در پنجره ای بگذاری و تحویل دولت دهی سخت است. در مقابل عده ای دیگر از کاربران از این حرکت استقبال کردند و معتقدند با این شیوه مادر می تواند از وضعیت کودک خود با خبر شود، نه اینکه کودک را کنار خیابان و یا سطل آشغال رها کند.
برای بسیاری از کاربران این سوال مطرح شده است که اساسا چرا در کشور "سوئیس" با کیفیت بالای زندگی، نوزادان را سر راه می گذارند. بعضی از کاربران نیز با نگاه طنزآمیزی خواستار قرار اده شدن در این پنجره ها در کشور "سوئیس" شدند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید