آخرین خبر/ اینو باید میبردن آتیش جنگلای کالیفرنیارو خاموش کنه :)))ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید