شهر حدیث/ امام صادق علیه‏ السلام : خداوند تبارک و تعالى غیور است و هر غیرتمندى را دوست مى ‏دارد . و از غیرتمندى اوست که زشتکاری هاى نهان و پیدا را حرام فرموده ‏است .

الکافی : 5 / 535 / 1 منتخب میزان الحکمة : 438

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید