راه راه/ مدام فکر فریب و دروغ و نیرنگ است
اگرچه رومی روم است، زنگی زنگ است

نشسته بر سر «پست» و نمیرود پایین
شبیه «شاپرکی»… نه شبیه خرچنگ است

برای ماندن «وان دیقه» بیشتر بر صدر
مدام بر سر این میز و صندلی جنگ است

میان این همه آشفتگی «سخنگو» کو؟
بیا که مملکتی بی حضور تو لنگ است

یکی به میخ بکوب و یکی به نعل بزن
سریع! دست بجنبان که ماله دلتنگ است

بگو که قهر نکرده وزیر کابینه
دو روز رفته سفر، کاملا هماهنگ است

بگو به شیوه‌ی همگام سازی کلمات…
خلاصه جمع کن… این قصه مایه‌ی ننگ است

بگو بناست همه قفلها گشوده شوند
کلید مملکت افسوس دست پورنگ است

بگو که فرق ندارد غذای ما و شما
پنیر خشک همان شیشلیک کمرنگ است

اگرچه قافیه نابود میشود اما
تو جمع پنج و یک آخرش بگو چند است

نگرد ،منشا این بوی گند پیدا شد
صدای کودک برجام و زر زر و ونگ است

چطو به تو گیر ندادند حضرت مسئول؟
وجود حضرت عالی که ضدفرهنگ است

خلاصه هر چه بگندید مایه‌ی طنز است
همان حکایت معروف شیشه و سنگ است
زهرا فرقانی

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید