آخرین خبر/مهارت بالای خلبان در نجات کوهنوردی که در رشته کوه آلپ واقع در کشور فرانسه مجروح شده است .

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

آپديت جديد تو راهه
coming soon آگهی