مشرق/ چتر نجات جالب مخصوص آپارتمانها و برج‌های بلند در هنگام زلزله و آتش‌سوزی.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید