آخرین خبر/ عاقبت سلفی گرفتن در ارتفاع چندهزار متری! چندبار بگن هر چیزی جایی داره

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید