باشگاه خبرنگاران/ علاقه به پرواز می تواند در اکثر افراد یافت شود و شاید همین امر بود که موجب ساخته شدن ابزار پروازی مانند هواپیما شود. اکنون در این فیلم پرواز برخی افراد در کنار پرندگان را مشاهده می کنید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی