میزان/ فیلم منتشر شده لحظه‌ای را به تصویر می‌کشد که دسته زنبور عسل رفتار جالبی را برای محافظت از کندوی خود در برابر شکارچیان نشان می‌دهد. در این فیلم دیده می‌شود دسته بزرگ زنبور‌ها برای دور کردن شکارچیان، با یکدیگر متحد شده و سطح بیرونی کندو را همانند سپری مقاوم در برابر حمله دشمن پوشش می‌دهند.
علاوه بر آن، زنبور‌ها با حرکت گروهی خود امواجی را نمایان می‌کنند که از این طریق بتوان در دشمن ایجاد رعب و وحشت کرد. در واقع این حرکت یک تکنیک دفاعی به شمار می‌آید که حیوانات زمانی که احساس خطر می‌کنند از خود نشان می‌دهند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی