باشگاه خبرنگاران/ به سوالات زیر با دقت و صادقانه پاسخ بدهید و در پایان تعبیر پاسخ هایتان را بخوانید و شخصیت خودتان را محک بزنید.

۱. دریا را با کدام یک از ویژگی‌های زیر تشریح می‌کنید؟
آبی
گل آلودتیره
شفاف
سبز

۲. کدام یک از اشکال زیر را دوست دارید؟
دایره
مربع
مثلث

۳. فرض کنید در راهرویی راه می‌روید، 2 در می‌بینید، یکی در ۵ قدمی سمت چپ تان و دیگری در انتهای راهرو و هر دو در نیز باز هستند. کلیدی روی زمین درست جلوی شما افتاده است، آیا آن را برمی دارید؟

بله
خیر
۴. این رنگ‌ها را ترجیح می‌دهید چگونه اولویت بندی شوند؟
قرمز
آبی
سبز
سیاه
سفید

۵. دوست دارید از نظر ارتفاع در کدام قسمت کوه باشید؟(اندازه ارتفاع را یادداشت کنید)
۶. در ذهنتان اسب چه رنگی است؟
قهوه ای
سیاه
سفید

7. طوفانی در راه است، کدامیک را انتخاب می کنید؟
اسب
خانه

پاسخ‌ها
پاسخ سوال ۱. آبی تیره: دارای شخصیتی پیچیده.
شفاف: به سادگی قابل درک.
سبز: آسان گیر و بی خیال.
گل آلود: آشفته و سردرگم.

پاسخ سوال ۲. دایره: سعی می‌کنید طوری رفتار کنید که خوشایند همه باشد.
مربع: خودرای و خود محور هستید.
مثلث: یک دنده و لجباز. (اندازه اشکال با خودخواهی و منیت شما ارتباط مستقیم دارد)

پاسخ سوال ۳. بله: شما آدم فرصت طلبی هستید.
خیر: آدم فرصت طلبی نیستید.

پاسخ سوال ۴. این سئوال، اولویت‌های شما در زندگی را مشخص می‌کند.
قرمز: دلبستگی
آبی: دوستان و روابط.
سبز: شغل و حرفه.
سیاه: مرگ.
سفید: ازدواج.

پاسخ سوال ۵. میزان ارتفاعی که انتخاب می‌کنید رابطه مستقیم با میزان جاه طلبی شما دارد.

پاسخ سوال ۶. قهوه ای: فروتن و خاکی.
سیاه: غیرقابل پیش بینی و سرکش و هیجان انگیز.
سفید: برتر و مغرور و تاثیرگذار.

پاسخ سوال ۷. این سئوال، اولویت‌های شما به هنگام مشکلات را تعیین می‌کند.
اسب: همسر.
خانه: فرزندان.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید