آخرین خبر/ پاشیدن آب در آسمان برای کاهش آلودگی هوا در تایلند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید