آخرین خبر/ والا من که اینجا نشستم اشتهام کور شد خدا به اونایی که اونجا نشستن رحم کنه.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید