شهر حدیث/ پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
همانا ابلیس به گناهان کوچک شما خشنود است.

بحار الأنوار : 73/ 363 / 93 منتخب میزان الحکمة : 220

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید