آخرین خبر/ مردی که در تصویر می‌بینید 57 سال دارد و شغلش این است که دور دنیا سفر کند و چمدان بدزدد.
این مرد روز گذشته به دام افتاد و اعتراف کرد که تا به حال از 27 فرودگاه دنیا دزدی کرده است. او در بازجویی‌ها گفته که شگردش این است که چمدان‌های کهنه و پوسیده را برمی‌دارد چون توجه پلیس‌های فرودگاه فقط به چمدان‌های گران‌قیمت است .ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید