آخرین خبر/ چتربازان برای انجام چتربازی از مکان های مختلف و شیوه های گوناگونی استفاده می کنند اما اخیرا نوعی چتربازی به میدان آمده است که با تمامی شیوه های سالهای گذشته متفاوت است و آن هم چتربازی با استفاده از پهپاد است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید