نوداد/ به تازگی مقداری قرص ضداسترس و اضطراب روی چمن یکی از پارکهای لس آنجلس ریخته شده بود و تعدادی غازهای در این پارک قرص ها را خورده بودند، قرص هایی که عوارضش پرندگان زبان بسته را دچار مشکل کرد.
یکی از غازها به دلیل مصرف زیاد این داروها جان خود را از دست داد و چند پرنده ی دیگر هم که تعداد کمتری قرص خورده بودند دچار مشکل حرکتی شدند.
غازها به دلیل عوارض این داروها توانایی حرکت نداشتند و در صورت حرکت هم قادر به حفظ تعادل خود نبودند. این صحنه را یکی از اهالی بعد از پارک خوردو اش در محوطه ی نزدیک پارک دید و فورا با مرکز مراقبت از حیوانات تماس گرفت تا آن ها برای نجات جان این پرندگان اقدام کنند.
یکی از غازها که مرده بود ولی ۲ غاز دیگر که دچار حالت غیرطبیعی شده بودند توسط کان مرکز مراقبت از حیوانات محلی تحت درمان قرار گرفتند و طبق گزارشات بهبود یافتند.
هنوز عامل و فردی که این قرص ها را کف چمن پارک ریخته است مشخص نیست.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید