کلیپو/ مجموعه «خانه های متروکه میلیاردرهای بزرگ» سری به دو عمارت بزرگ می زنیم که نقاشی های دیواری رنگ و بوی دیگری به آن ها بخشیده است. از شما دعوت می کنیم که در تماشای این ویدیو با ما همراه باشید تا سری به این دو عمارت بزرگ که امروز متروکه به حال خود رها شده اند بزنیم

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی