باشگاه خبرنگاران/ چند سگ به دلایلی نامعلوم به یکی از اعضای خانواده خود حمله کرده و سگ نگون‌بخت را زخمی کردند.
گاهی اوقات سگها یکی از اعضای گله خود را انتخاب کرده و به او حمله می کنند و در بیشتر اوقات سگ مورد نظر را از پای در می آورند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی