آخرین خبر/ این دخترخانم دانشجو آنچنان درس مهم و بزرگ و ارزشمندی به استادش و بقیه شاگردان داد که بی شک هرگز در زندگی فراموش نخواهند کرد! این کلیپ درس مهمی هم برای شما دارد! ببینید و یاد بگیرید!ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی