خراسان/ پسر 27 ساله هندی اهل دهلی نو والدینش را به دادگاه فراخوانده است و از آن ها به دلیل به دنیا آوردنش بدون اجازه او شکایت کرده است! او می گوید به دنیا آوردن یک انسان بدون موافقت خودش یکی از بزرگ ترین جرم هاست و باید والدین محاکمه شوند. او خودش را قربانی می داند و از این اتفاق بسیار ناراحت است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی