باشگاه خبرنگاران/ یک مرد در شهر گلندیل در ایالت آریزونای آمریکا در مقابل چشم خانواده‌اش مورد حمله وحشیانه پلیس قرار گرفت. این اتفاق که در سال ۲۰۱۷ رخ داده، باعث شده است تا این مرد از پلیس شکایت کند. او در متن شکایت خود نوشته که پلیس ۱۱ بار به او شوکر زده است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی