نمناک/ اتومبیل مینی کوپر که در ویدیو مشاهده می کنید، از قرار معلوم توسط یک سارق حرفه ای به سرقت رفته بود و سارق در حین فرار و رفتن به مسیر خانه اش، زمانیکه در حال عبور از خیابان مسکونی بود به دلیل نامشخصی ناگهان با دو اتومبیل پارک شده در خیابان به شدت تصادف می کند.

این اتفاق در بامداد روز سه شنبه گذشته رخ داده است و خوشبختانه هیچ شخصی آسیب ندیده است. مالک اتومبیل پارک شده در خیابان به دلیل خسارت وارد شده به اتومبیلش شکایت نموده است و علت شکایت را علاقه اش به اتومبیل می باشد.

طبق گزارشات انجام شده توسط پلیس سارق بعد از تصادف پا به فرار می گذارد و هنوز گزارش دستگیر شدن وی منتشر نگردیده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی