باشگاه خبرنگاران/ با ساخت وسیله ای ساده می توان ساعت ها زیر آب بدون استفاده از کپسول اکسیژن زنده ماند و شنا کرد که این وسیله را در فلیم ذیل مشاهده می کنید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی