آخرین خبر/ امداد پلیکانی که یک شی در دهانش گیر کرده بود

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید