خراسان/ روش اجرا: در این شعبده، پرتقالی را بین دو کف دست‌مان قرار می‌دهیم و در عین ناباوری پرتقال بلند می شود و معلق بین دو دست ما قرار می‌گیرد.
لوازم مورد نیاز: یک عدد پرتقال
توضیح تردستی: برای انجام دادن این شعبده شما باید در یک سمت پرتقال سوراخی ایجاد کنید که شست دست‌تان را بتوانید در آن فرو کنید. پرتقال را طوری کف دست‌تان قرار دهید که سمت سوراخ شده آن به طرف بیننده قرار نگیرد. حالا به تدریج دست بالایی را از پرتقال جدا می کنید و همزمان شست‌ دست دیگر را بالا می‌آورید، در نتیجه پرتقال هم به سمت بالا حرکت می‌کند. دوباره شست‌تان را پایین می‌آورید و به این ترتیب پرتقال دوباره کف دست‌تان قرار می‌گیرد. در پایان می‌توانید شست‌تان را از آن خارج کنید و پرتقال را به بیننده نشان دهید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید