حوزه/ * پشیمانى از گناه

1. امام باقر(علیه السلام) فرمود:
پشیمان بودن براى توبه کردن کافى است.

2. امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود:
همانا پشیمانى از گناه و بدى، انسان را به ترک آن وا مى دارد.

3. امام صادق (علیه السلام) فرمود:
هیچ بنده اى نیست که گناهى کند و از آن پشیمان گردد، جز اینکه پیش از آنکه طلب آمرزش کند، خدا گناهش را بیامرزد.

4. امام صادق (علیه السلام) فرمود:
همانا مرد (گاهى) گناه کند و خدا به وسیله آن، او را به بهشت برد؛ عرض شد: خداوند به سبب گناه او را به بهشت برد؟ فرمود: آرى، هر آینه او گناهى مى کند و پیوسته از آن ترسان و بر خود خشمناک است، پس خداوند به او ترحم مى کند و او را به بهشت مى برد.

منبع؛ واژه های اخلاقی از اصول کافی» اثری از مرحوم آیت الله علی مشکینیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید