آخرین خبر/ عقاب ابتدا برای ارزیابی به دور مار می چرخد و بعد از یک مانور در یک فرصت مناسب با پرش بر روی سر مار کبری فرود میاد و با ضربات چنگالش مار را شکار میکند


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید