نمناک/ بیماری نادری موسوم به رتینوبلاستوما موجب شده است که حرکت های دو دست یک پسر چهار ساله انگلیسی به نام اتان کاملاً متقارن یکدیگر باشند. این بیماری نوعی سرطان چشم کودکی است که اتان درگیر آن شده است وقتی اتان چهار ماهه بود مادرش متوجه شد او به نوعی بیماری مبتلا است اما نوع بیماریش وقتی دو ساله شد تشخیص داده شد.
به گفته مادرش، اتان وقتی در سن یک سالگی غذا خوردن را آغاز کرد نمی توانست این کار را به درستی انجام دهد. وقتی او ظرف غذا را در یک دست می گرفت و قاشق را در دست دیگر، هنگام قرار دادن قاشق در دهانش همزمان ظرف غذا را نیز به دهان می برد و از این رو غذا را بر روی خودش می ریخت.
در واقع هر کاری که با یک دستش انجام می دهد توسط دست دیگرش به شکل آینه ای تکرار شود. وقتی او یک شیئی را با یک دست بلند می کرد دستش دیگرش نیز دقیقا همین کار را تکرار می کرد. اتان می توانست با در دست داشتن دو خودکار در دست راست و چپش به طور همزمان مطلب بنویسد.پسری
والدین این پسر پس از پی بردن به این مشکل فرزندشان او را به پزشک نشان دادند اما پزشکان پس از انجام تصویربرداری از سر او متوجه وجود یک تومور در پشت چشم چپ او شدند. از این رو آن ها توانستند با درمان این تومور ها در پشت چشم او زندگی اش را نجات دهند.
حرکت متقارن دست های اتان به گونه ای است که اگر بخواهد با یک دستش ظرفی را بلند کند و با دست دیگرش قاشق را، با مشکل روبرو می شود؛ چراکه هر کدام از دستانش تمایل دارد حرکت دست دیگر را انجام دهد. والدین اتان معتقد هستند که ویژگی دستان پسرشان موجب شد تا پزشکان بتوانند وجود این تومور را شناسایی کنند و پیش از دیرشدن درمان او را شروع کنند.
پزشکان او را تحت شیمی درمانی، لیزر درمانی، کرایوتراپی- سردسازی تومور- و پرتودرمانی قرار دادند و توانستند این سرطان را در او درمان کنند. اتان دید چشم چپ خود را از دست داده است اما هنوز می تواند دوچرخه سواری کند، تنیس و کریکت بازی کند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید