آخرین خبر/ در این فیلم محبوب ژانر اکشن کیانا ریوز از تکنیک های سبک های مختلف رزمی از جمله آیکیدو ،جوجیتسو و جودو به زیبایی استفاده می کند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید