قانون/ تمام خرج‌ها را حذف کردیم

ز پهنا و درازا حذف کردیم

درآمد رفته پایین، خرج بالاست

که از پایین و بالا حذف کردیم

خرید ما سبد لازم ندارد

از این بابت سبد را حذف کردیم

دو شانه تخم‌مرغ و رب و روغن

سبد می‌خواهد آیا؟ حذف کردیم!

سه تا نان مصرف ما بود هر روز

که از آن نیز دو تا حذف کردیم

خورش‌ها را بدون گوشت پختیم

پلو را از غذاها حذف کردیم

پنیر و زعفران و مرغ و آجیل

شده مانند رویا، حذف کردیم!

روند مصرف ما را ببینید

که یا کمتر شده یا حذف کردیم!

تمام خرج‌های زندگی را

به یک نحوی از انحا حذف کردیم

نشد اما تراز این دخل با خرج

اگرچه بی‌محابا حذف کردیم

نمی‌باشد بعید این که ببینی

که ما ناگاه خود را حذف کردیم!


ارمغان زمان فشمی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید