آخرین خبر/ عقاب باهوش؛ عقاب برای اینکه بتوته تخم یک پرنده رو بشکنه از سنگ برای شکستنش استفاده میکنه!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید