آخرین خبر/ با ژیلت و ریش تراش رو که همه میتونن، مرد اونیه که اینجوری سیبیلاشو بزنه.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید