باشگاه خبرنگاران/ کتاب گینس آماده است تا رکوردها در دستاوردهای انسانی و پدیده های طبیعی را به ثبت برساند. در این کتاب رکوردهای عادی و یا عجیب و غیرعادی که تا به حال به گوش هم نخورده است، ثبت می‌شود. این بار در این کتاب به آغوش کشیدن دو دوست ثبت شد. این دو دوست هندی موفق شدند با در آغوش کشیدن مکرر خود رکورد جدیدی را به ثبت برسانند.
ماهیش و پرابهاکار دو دوست هندی برای ثبت‌نام خود در کتاب رکوردها، دست به کار جالبی زدند. آن‌ها چند بار مداوم همدیگر را در آغوش کشیدند که این تعداد به ۱۰۵ بار رسید.
این دو دوست هندی موفق شدند رکورد قبلی را که توسط دو دوست پاکستانی شمس خان و عرفان محسود با ۷۹ بار به آغوش کشیدن ثبت شده بود را بزنند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید