میزان/ در رقابت‌های ناسکار دایتونا ۵۰۰ آمریکا تصادف زنجیره‌ای رخ داد و ۲۱ خودرو با یکدیگر برخورد کردند. ۱۰ دور به پایان رقابت باقی مانده بود که پل منارد کنترلش را از دست داد و باعث تصادف زنجیره‌ای شد. در این حادثه راننده‌ای آسیب جدی ندید و تنها به خودروها آسیب وارد شد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید