خراسان/ «بتان سیمپسون» از شهر برنهام در انگلستان که منتظر تولد کودک خود در ماه آپریل بود برای معاینه نزد پزشک رفت که مشخص شد جنین دارای ناهنجاری است که ناشی از بسته نشدن کامل لوله عصبی جنین است. پزشکان پس از آزمایش های دقیق تصمیم گرفتند این بیمار را در ماه ششم بارداری اش تحت عمل جراحی قرار دهند. جراحان در هنگام عمل نوزاد را از رحم بیرون آوردند و پس از بازسازی نخاع او را به سر جایش بازگرداندند. پزشکان این عمل را موفقیت آمیز اعلام کردند. خانم سیمپسون چهارمین زن بارداری است که این عمل جراحی در زمان بارداری روی وی انجام می گیرد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید