آخرین خبر/ تایری که از خودروی یدک کش کناری به داخل جاده می افتد صحنه خطرناکی را رقم می زند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید