آخرین خبر/ وقتی شیر نر نباشه این کار برای شیرهای ماده سخت هست چون باید زور زیادی بزنن که بتونند زرافه رو بخوابانند...

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید