آخرین خبر/ مورچه ها برای دفاع از لانه از هیچ دشمنی هر اندازه هم که بزرگ باشد نمی ترسند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید