آخرین خبر/ این ماهی در عمق 200متری دریا زندگی می کند.چشم راستش دائم رو به پائین است اما چشم چپش بسیار بزرگتر و متمایل به بالاست تا بتواند شکارهای نزدیک به سطح را تشخیص می دهد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید