انوار طاها/ زید بن على از پدرانش علیه السلام از امیرالمومنین روایت مى کند که رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: انسان دو رو در روز قیامت در حالى مى آید که یک زبانش از پشت گردنش و زبان دیگرش از جلو بیرون آمده است و در آتش شعله ور است تا همه بدنش را در آتش شعله ور نماید . سپس درباره او مى گویند: این همان کسى است که در دنیا دو چهره و دو زبان بود؛ و در روز قیامت با همین خصوصیات او را خواهند شناخت .

منبع:
پاداش نیکی هاوکیفرگناهان، ص 684.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید