مشرق/ خانم شست و یک ساله ای پس از بیست و سه چهار سال که نتوانسته بود بچه دار شود، در شصت و یک سالگی دوقلو به دنیا آورد. دو فرزند وی به نامهای حسن و امیر به روش سزارین به دنیا آمده و حالا همگی خوب است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید