آخرین خبر/ چپ شدن ون درحال عبور از چراغ قرمز استرالیا
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید