کلیپو/ صاریغ ها پستاندارانی کوچک شبیه به موش هستند که در میان درختان برای خود لانه می سازند و زندگی می کنند. در این ویدیو شاهد خواهید بود که یک سوسمار برای شکار به لانه یک صاریغ حمله می کند و صاریغ مادر نیز برای دفاع از فرزندانش مجبور است تا با سوسمار بجنگد

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید