BBC/ زندگی پرنده ای زیبا که نقاشی خداوند استما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید