آخرین خبر/ یکی از قشنگترین نماهایی که از زمین در فضا گرفته شده است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید