شهر حدیث/ پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
هر که به برادر مسلمان خود دغلکارى روا دارد ، خداوند برکت را از روزى او بگیرد و زندگیش را بر وى تباه گرداند و او را به خودش واگذارد .

بحار الأنوار : 76 / 365 / 30 منتخب میزان الحکمة : 426

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید