آخرین خبر/ اگر انسان دچار غرور شود ،دچار چه مشکلاتی می شود؟

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید