مشرق/ اولین شب جمعه ماه رجب را لیلة الرَّغائب می‌گویند. برای این شب با فضیلت اعمال ویژه ای وجود دارد. از جمله نمازی که گناهان بسیار بسبب آن آمرزیده می‌شود و در اولین شب آرام گرفتن بدن در قبر ثوابش با چهره‌ای زیبا و رویی گشاده بشارت نجات از سختی را به صاحبش می‌دهد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید