مشرق/ چند اردک در خیابانهای شهر وین اتریش برای رد شدن از خیابان منتظر می‌شوند تا چراغ عابر پیاده سبز شود...!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید