آخرین خبر/ زنان شیرازی بعد از خونه تکونی عید با همسایه‌ها و آشنا و فامیل قرار می‌گذاشتند و به حمام سعدی می‌رفتند و به همراه خودشون خوردنی‌هایی مثل کاهو ترشی، دوپیازه، کاهو پَرَک، تُلف و حلوای ارده می‌بردند و معمولاً از صبح تا بعد از ظهر را در حمام سپری می‌کردند؛ البته مردان هم مستثنا از این قضیه نبودند اما ساعات کمتری را در حمام سپری می‌کردند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید